apartment no.2
educatinal progrem liebelig house_white city center


למידה מתבצעת בכל מקום בו אדם נמצא ופועל. וכשאנו חושבים על המרחב בו חיים רוב האנשים, נמצא כי בית הספר הגדול והמשמעותי ביותר הוא העיר. המחשבה המנחה אותי בעת פיתוח פרויקטים המשלבים בין חיים עירוניים לחינוך, היא שהעיר היא מרחב למידה ממשי, שתושביה הם המורים והתלמידים ושתכנית הלימודים מתבססת גם על מפגשים בלתי אמצעיים, בהם אנו לומדים זה מזו וחולקים תוכן, רעיונות וניסיון


בעת בניית התכנית החינוכית עבור מרכז העיר הלבנה תהיתי כיצד להעביר רעיונות אלה, הנובעים ממרחב עירוני שלם, אל מוסד החוקר אותו: כיצד ארגון הפועל מתוך בניין מסוגל להיות לב פועם במרחב העירוני? ואם הפעולה החינוכית נמצאת בכל התרחשות ונובעת מתשוקה וסקרנות ללמוד ולהתפתח, כיצד ניתן להחילה על מוסד?


במוזיאונים או במוסדות תרבות, חינוך מתנהל לרוב כתת-מחלקה, אך אם חינוך (או לימוד) הוא חלק בלתי נפרד מהחיים, לא ניתן לכווצו לאגף; יש להכיר בכך שהמרכז כולו הוא ארגון חינוכי. לתפיסה הזו יש השלכות על אופן פעולת המרכז ועובדיו והיא דורשת מעורבות רבה, אך בו בזמן מעניקה להם חופש פעולה מעצם הגדרת הפעילות כמרחב של ניסוי. כלומר, הדגש אינו על השגת מטרות אלא על תהליך החיפוש.


״בית ליבלינג״, שיהפוך בתום העבודות למרכז העיר הלבנה, הוא בניין מגורים. במובן זה, פרקטיקות של מגורים בעיר הן חלק מרוח הבניין ומהוות מושא למחקר מנקודות מבט של אדריכלות, שימור ומחשבה עירונית. המרכז רואה עצמו כמלמד, אך גם כלומד מהדיאלוג עם אנשי מקצוע ותושבים. רעיונות אלו הביאו אותי לפיתוחו של מודל ראשון ללימוד במרכז: דירה מספר 2 - מרחב חינוכי ציבורי, המשמר תחושות אינטימיות ושייכות.


דירה מספר 2 הפכה מדירת מגורים לדירה בה לומדים על מגורים דרך אדריכלות, עיצוב ואמנויות. חדריה הוסבו לחדרי עבודה וסטודיו בהם פועלות אדריכליות, מעצבות ואמניות העוסקות במלאכות, עיצוב, כתיבה ומופע. מסגרת העבודה היא סטודיו פתוח רב-תחומי, שחברות התכנית נמצאות בו מדי יום ועוסקות בפרקטיקה האישית שלהן. אחר הצהרים, חדרי הסטודיו נפתחים והציבור מוזמן להיפגש עם היוצרות ולבחור האם לפתח פרויקט אישי מונחה או להשתלב ביוזמות משותפות, כמו תכנון דירה או פיתוח הצגה.


הדירה


הסטודיו לאדריכלות עוסק במגורים בעיר וביחס שבין האדם למקום מגוריו. דרך שאלת המגורים ניתן לחזור ולהתבונן בשאלות היסוד של האדריכלות - אסתטיקה, יחסים ופרופורציות של חלל, האור והחומר מהם הוא והמרחב העירוני עשויים.

הסטודיו למלאכות יד ועיצוב מוקדש לבחינת ויצירת חפצים שימושיים הנדרשים לחיים בעיר. במהלך הפעילות נבחנים החפצים, הצורך בהם והאופן בו הם נוצרים - משלב התכנון ועד הייצור. הסטודיו משלב בין מלאכת היד והרקע התרבותי שלה לבין עיצוב עכשווי.

הסטודיו לכתיבה ומופע מתמקד בסיפור האישי והקשר שלו למרחב הציבורי עירוני. הוא עוסק ביכולת לספר סיפור ובאופן שבו המרחב העירוני מקפל בתוכו אינסוף נרטיבים. הסטודיו מציע לימוד מיומנויות של כתיבה, המחזה, עיצוב תפאורה וביצוע בפני קהל.

בגינה הצמודה לדירה לומדים על אקולוגיה עירונית יחד עם קבוצת עץבעיר, שבונה בגינה מרחב עבודה ולימוד הפועל כסטודיו פתוח עם מנבטה ומשתלה. אמנים מקימים בגינה חללי תצוגה להצגת עבודות ורעיונות.


Eran Eizenhamer all rights reserved **********